Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας 

          

    Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα ΚΕΠΕΑ κατά το σχολικό έτος 2023-2024

ΝΕΟ:Επιμορφωτική ημερίδα των ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Δραπετσώνας και Ελευσίνας,το Σάββατο στις 2 Μαρτίου 2024 με θέμα «Η Διατροφή, ως ένα σύγχρονο πολυδιάστατο ζήτημα, στα πλαίσια της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία». Η ημερίδα θα γίνει στο ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ελευσίνας και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπ/σης όλων των ΔΔΕ Αττικής. Περισσότερα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                        

 

 

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του   Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,Υποέργο 3,
Άξονας
 προτεραιότητας 6.

   www.espa.gr    www.inedivim.gr