Τα προγράμματα μας & το εκπαιδευτικό υλικό

  Η εγκύκλιος για τις επισκέψεις στα ΚΠΕ το σχολικό έτος 2016-17. Πρόγραμμα επισκέψεων Περιβαλλοντικών ομάδων σχολείων Ιανουάριος- Ιούνιος 2017
   
Παράκτια Ελευσίνα- Μια γειτονιά του Σαρωνικού

Τεύχος Α/βάθμιας

Τεύχος Β/βάθμιας

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο και απευθύνεται σε περιβαλλοντικές ομάδες Β΄/θμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο) και Α΄/θμιας (Γ΄ - Στ΄ Δημοτικού) Εκπαίδευσης.
Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βιωματική ανίχνευση στοιχείων της Παράκτιας Ελευσίνας αλλά και γενικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εστιάζει στο παράκτιο περιβάλλον και τους παράγοντες που το διαμορφώνουν, στη ρύπανση και την επίδραση στη βιοποικιλότητα, στα βιομηχανικά κτήρια της παράκτιας Ελευσίνας και γενικότερα στο θαλάσσιο μέτωπο του κόλπου.

 Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρεις φάσεις: α) Εισαγωγική ενημέρωση, β) Επίσκεψη στο πεδίο και γ) Συμπεράσματα – Αξιολόγηση.
Η διαδρομή στο πεδίο περιλαμβάνει σταθμούς σε συγκεκριμένα σημεία – κλειδιά: πάρκο πρασίνου, βιομηχανικά κτήρια, παραλία Ελευσίνας, αρχαίο λιμάνι.
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, ανακαλύπτουν, παρατηρούν, παίζουν, καταγράφουν, εξάγουν συμπεράσματα και καταθέτουν τις δικές τους δημιουργικές προτάσεις.

 

Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες... στην αειφορία

Τεύχος Α/βάθμιας

Τεύχος Β/βάθμιας
Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο και απευθύνεται σε περιβαλλοντικές ομάδες Β΄/θμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο) και Α΄/θμιας (Γ΄-  Στ΄ Δημοτικού) Εκπαίδευσης.
Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βιωματική ανίχνευση των στοιχείων που συντελούν στη βιωσιμότητα μιας πόλης, η διαπίστωση των καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί στην Ελευσίνα, αλλά και των προβλημάτων που χρήζουν αειφορικών λύσεων.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρεις φάσεις: α) Εισαγωγική ενημέρωση, β) Επίσκεψη στο πεδίο και γ) Συμπεράσματα – Αξιολόγηση.
Η διαδρομή στην πόλη της Ελευσίνας περιλαμβάνει σταθμούς σε συγκεκριμένα σημεία – κλειδιά σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας : Ιερά Οδό, Πλατεία Ηρώων & Αγ. Ζαχαρία, είσοδο Αρχαιολογικού χώρου, πεζόδρομο Νικολαΐδου, βιομηχανικά συγκροτήματα, παραλία Ελευσίνας.
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, ανακαλύπτουν, παρατηρούν, παίζουν, καταγράφουν, εξάγουν συμπεράσματα και καταθέτουν τις δικές τους δημιουργικές προτάσεις για το αειφορικό μέλλον της πόλης.
   
Το ταξίδι των φυτών στο γεωλογικό χρόνο μέσα απο εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Κόντου Βασιλική
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος
Αυτό το υλικό απευθύνεται σε περιβαλλοντικές ομάδες της Α/θμιας (Δ΄-Στ΄) και της Β/θμιας Εκπ/σης. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τα φύλλα εργασίας και τις δραστηριότητες που θεωρεί ότι είναι κατάλληλες και θα βοηθήσουν τους μαθητές να γνωρίσουν, να μελετήσουν και να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο θέμα.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάποιες από τις παραπάνω δραστηριότητες-φύλλα εργασίας σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν σε βιωματικό επιμορφωτικό εργαστήριο, στο οποίο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπ/σης, στα πλαίσια ενός διήμερου σεμιναρίου που οργάνωσε το ΚΠΕ Ελευσίνας, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, με τίτλο «Το χαμένο παρελθόν, συναντά το σήμερα. Παλαιοπεριβάλλον και παλαιοβιοποικιλότητα σε αρμονική συνύπαρξη με τη βιοποικιλότητα των ειδών».
   
Εκπαιδευτικό Υλικό για την έκθεση
Άνθρωποι + Εργοστάσια:
Βιομηχανική Ελευσίνα
Στο πλαίσιο της έκθεσης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Άνθρωποι και Εργοστάσια» αναπτύχθηκε μια συνεργασία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής με το Τμήμα Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής (Π.Α.Κ.Π.Π.Α.) του Δήμου Ελευσίνας και τη Διοικούσα Επιτροπή του Μουσείου Νεότερης Ιστορίας της Ελευσίνας "Γεώργιος Αμπατζόγλου" με σκοπό την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την επικοινωνία της Έκθεσης σε μαθητικές ομάδες.