Φωτογραφικό Υλικό

Σεμινάριο «Αναδασώσεις και Εκπαίδευση: Κριτική προσέγγιση στο γιατί και το πώς»  
Εκπαιδευτικές δράσεις στην ανοικτή εκδήλωση  του  προγράμματος «Σχολεία ανοιχτά  στην προστασία του κλίματος & στην εξοικονό-μηση της ενέργειας, Αθήνα-Βερολίνο»  
Σεμινάριο «Συνδέοντας την εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία με το STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)»  
Σεμινάριο «Εμπλουτίζοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση με το STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)»  
Σεμινάριο «Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών-πλημμυρών στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία»  
Σεμινάριο Η "τέχνη" της ομάδας στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία  
Σεμινάριο Περιβαλλοντικές διαδρομές στην Ελευσίνα και τον Κιθαιρώνα  
Συμμετοχή στο 5ο Φεστιβάλ κωφών και Ακουόντων 2017 στην Αθήνα, Λόφος Ιππίου Κολωνού  
Σεμινάριο  «Τα Μητροπολιτικά Πάρκα ως πεδία εκπαίδευσης για την αειφορία»  
Σεμινάριο «Βιωματικές δράσεις στον Υμηττό»  
Σεμινάριο  «Ο υγρότοπος Βουρκάρι Μεγάρων μας “μιλάει” για το παρελθόν και το μέλλον του»  
Σεμινάριο «Τα χαμένα Δ της Αττικής: Κηφισός - Ιλισός»   
Συμμετοχή του ΚΠΕ Ελευσίνας στη Διεθνή σύμπραξη ΕRASMUS  
Σεμινάριο  «Σεισμική Προστασία»  
Σεμινάριο «Μεθοδολογία και Διδακτικές Τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων για την αειφορία»  
Ημερίδα «Eκπαιδευτική και περιβαλλοντική αξιοποίηση της έκθεσης: Άνθρωποι και εργοστάσια»  
Διήμερο σεμινάριο «Το χαμένο παρελθόν, συναντά το σήμερα. Παλαιοπεριβάλλον και παλαιοβιοποικιλότητα σε αρμονική συνύπαρξη με τη βιοποικιλότητα των ειδών»  
Παράδοση του φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού στο ανοικτό κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα.  
Διήμερο σεμινάριο «Χθες εμείς… σήμερα άλλοι: Το προσφυγικό ζήτημα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»  Βίντεο Εισηγήσεων  
Διήμερο «Εισαγωγικό σεμινάριο στη μεθοδολογία και τις παιδαγωγικές τεχνικές στη Π.Ε»  
Διήμερο σεμινάριο «Παιδαγωγικές και πρακτικές προσεγγίσεις στη δημιουργία και αξιοποίηση του σχολικού κήπου»  
Ημερίδα  «  Τεχνολογικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης: Πρόληψη και αντιμετώπιση στο σχολικό περιβάλλον »  
Ημερίδα δια βίου μάθησης «  Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση »  
Εσπερίδα δια βίου μάθησης «Εκπαιδευτικό υλικό και έκθεση για τα θαλάσσια απορρίμματα»  
Ημερίδα Δια Βίου Μάθησης «Αειφορική διαχείριση αστικών και παράκτιων περιοχών»  
Συμμετοχή στην εκπαιδευτική δράση στο Βουρκάρι  
Σεμινάριο  «Περιβαλλοντικές διαδρομές από το Φρούριο των Αιγοσθένωνστο δάσος του Κιθαιρώνα»  
Σεμινάριο του διεθνούς δικτύου "Μαθαίνω για τα δάση" στον Κιθαιρώνα  
Ημερίδα «Διαχείριση και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο σχολικό περιβάλλον»  
Σεμινάριο «Τέχνη και Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Μεθοδολογία και εφαρμογές»  
Ημερίδα «Αξιοποίηση και χρήση ψηφιακού υλικού στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων»  
Διήμερο Σεμινάριο «Πόλη και Βιομηχανία: Όροι Βιωσιμότητας»  
Συμμετοχή στην εκπαιδευτική δράση στη λίμνη Ρειτών  
Διήμερο σεμινάριο «Εισαγωγικό σεμινάριο στη μεθοδολογία και τις διδακτικές τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»  
Ημερίδα δια βίου μάθησης "Περιβαλλοντικές διαδρομές στα δάση των Μεγάρων"  
Συμμετοχή του ΚΠΕ Ελευσίνας στη "Βραδιά Ερευνητη 2014" Διοργάνωση ΕΜΠ  
Συμμετοχή του ΚΠΕ Ελευσίνας στη Διεθνή σύμπραξη Comenius με το πρόγραμμα  "Elefsina city and bay –an initiation to sustainability"  
Συμμετοχή του ΚΠΕ Ελευσίνας στο Φεστιβάλ σχολικών δραστηριοτήτων της ΔΠΕ Δυτ. Αττικής  
Διήμερο σεμινάριο «Περιβαλλοντικές διαδρομές από το φρούριο των Αιγοσθενών στο δάσος του Κιθαιρώνα»  
Συμμετοχή του ΚΠΕ Ελευσίνας στο σεμινάριο "Βιώσιμη Πόλη: η πόλη πεδίο εκπαίδευσης και δράσης για την αειφορία"  
Σεμινάριο "Ο Αρχαιολογικός χώρος και τα μνημεία της Ελευσίνας ως πεδίο εκπαίδευσης για την Αειφορία"  
Σεμινάριο "Διαχείριση αστικών αποβλήτων"  
Συμμετοχή στο σεμινάριο του ΚΠΕ Λαυρίου "Εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, διαχείριση των υλικών και των απορριμμάτων τους κατά την αρχαιότητα: περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις"  
Διήμερο Σεμινάριο "Μεθοδολογία & Διδακτικές τεχνικές στην υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. για ενεργούς πολίτες"  
Συνάντηση τοπικού δικτύου "Ο κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων"  
Ημερίδα ενημέρωσης "send my friend to school"  
Ημερίδα "Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας"  
Διήμερο Σεμινάριο "Ελευσίνα, Ζητήματα αειφορικής διαχείρισης αστικού περιβάλλοντος"  
Διήμερο Σεμινάριο  "Παράκτια Ελευσίνα...μια γειτονιά του Σαρωνικού"  
Συνάντηση Εργασίας με τους Υπεύθυνους Π.Ε Αττικής  
Φεστιβάλ Σχολικών Δραστηριοτήτων Δυτ.Αττικής  
Σεμινάριο: "Το περιβάλλον συνομιλεί με την ιστορία"  
Σεμινάριο: "Πολλαπλή λειτουργία του σχολικού κήπου θεμελιωμένη στην έννοια της αειφορίας"  
Ημερίδα: " Η διαμόρφωση και η καλλιέργεια ενός σχολικού κήπου"  
Ημερίδα: " Εναλλακτική διαχείριση αποριμμάτων"  
Αναδάσωση στο Βουρκάρι  
   
   
   
   
Κτιριακές εγκαταστάσεις