Σεμινάρια - Ημερίδες

10/6/2018 Ημερίδα «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές στα Μνημεία της Μεγαρίδας»  Αφίσα Πρόγραμμα
17/03/2018  Επιμορφωτικό σεμινάριο «Συνδέοντας την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία με το STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)» Πρόγραμμα  Συμμετοχές  Αφίσα  Οδηγίες πρόσβασης
Εισηγήσεις ( Οικονόμου Β., Φλεμοτόμου  Ι.)     Εργαστήρια
03/02/2018
Επιμορφωτικό σεμινάριο «Εμπλουτίζοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση με το STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)»  Πρόγραμμα  Συμμετοχές Αφίσα
20/01/2018 Επιμορφωτικό σεμινάριο «Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών-πλημμυρών στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία» Πρόγραμμα Συμμετοχές Αφίσα Εισηγήσεις
09/12/2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Η “τέχνη” της ομάδας στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία»    Πρόγραμμα   Συμμετοχές
25/11/2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Περιβαλλοντικές διαδρομές στην Ελευσίνα και τον Κιθαιρώνα»
10/06/2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Τα Μητροπολιτικά  πάρκα ως πεδία εκπαίδευσης για την αειφορία»    Πρόσκληση   Συμμετοχές    Αφίσα   Πρόγραμμα Σεμιναρίου    Οδηγίες     ΑφίσαΤριήμερου     ΠρόγραμμαΤριήμερου
13/05/2017 Επιμορφωτικό σεμινάριο Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Μαθαίνω για τα Δάση» με θέμα «Βιωματικές δραστηριότητες στον Υμηττό»  Πρόσκληση-Ενδεικτικό Πρόγραμμα    Δήλωση συμμετοχής    Συμμετοχές    Οδηγίες πρόσβασης  Πρόσθετες οδηγίες    Υπεύθυνη δήλωση
01/04/2017 Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς «Ο υγρότοπος Βουρκάρι Μεγάρων μας “μιλάει” για το παρελθόν και το μέλλον του»  Πρόσκληση    Πρόγραμμα   Συμμετοχές    Αφίσα    Οδηγίες    Εισηγήσεις
Ευτυχής Συγκυρία: Διάταγμα προστασίας του υγροβιότοπου Βουρκαρίου
18/03/2017 Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς «Τα χαμένα Δ της Αττικής: Κηφισός - Ιλισός»   Πρόσκληση    Πρόγραμμα    Συμμετοχές   Αφίσα    Οδηγίες   Εισηγήσεις
02/02/2017 Επιμορφωτική ημερίδα «Ενημέρωση - Διαχείριση - Προστασία της σχολικής κοινότητας της Δυτικής Αττικής απο Σεισμικό Κίνδυνο»  Πρόσκληση    Πρόγραμμα   Αλλαγή ημερομηνίας    Συμμετοχές

26/11/2016
Σεμινάριο «Μεθοδολογία και Διδακτικές Τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων για την αειφορία»    Πρόσκληση   Πρόγραμμα    Συμμετοχές    Αφίσα
01/11/2016 Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα την Παιδαγωγική και Περιβαλλοντική αξιοποίηση ενός μουσείου με θέμα «Άνθρωποι και εργοστάσια-Η βιομηχανική Ελευσίνα»
Πρόσκληση       Πρόγραμμα      Συμμετοχές    Αφίσα
18&
19/03/2016
Διήμερο σεμινάριο «Το χαμένο παρελθόν, συναντά το σήμερα. Παλαιοπεριβάλλον και παλαιοβιοποικιλότητα σε αρμονική συνύπαρξη με τη βιοποικιλότητα των ειδών» σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α., το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και τους Υπεύθυνους Π.Ε. των ΔΠΕ Β΄&Γ΄ Αθήνας, Αν. Αττικής και ΔΔΕ Β΄&Γ΄ Αθήνας   Πρόσκληση   Συμμετοχές   Οδηγίες Πρόσβασης   Αφίσα
29/02/2016 Ημερίδα δια βίου μάθησης «Δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολικά κτίρια»   Πρόσκληση   Δήλωση Συμμετοχής   Αφίσα   Συμμετοχές  Μπορούν να παρακολουθήσουν και όσοι δεν  έχουν κάνει δήλωση συμμετοχής.
22&
23/01/2016
Διήμερο σεμινάριο «Χθες εμείς… σήμερα άλλοι: Το προσφυγικό ζήτημα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»    Πρόσκληση   Συμμετοχές   Αφίσα   Οδηγίες    Ενδεικτικό Πρόγραμμα   Επιλογή Εργαστηρίων    Για τη συλλογή φαρμάκων για τους πρόσφυγες διαβάστε στις οδηγίες.
18&
19/12/2015
Διήμερο εισαγωγικό σεμινάριο στη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Πρόσκληση    Πρόγραμμα   Συμμετοχές    Αφίσα 
04&
05/12/2015
Διήμερο σεμινάριο «Παιδαγωγικές και πρακτικές προσεγγίσεις στη δημιουργία και αξιοποίηση του σχολικού κήπου» σε συνεργασία με τα τοπικά δίκτυα της ΔΠΕ & ΔΔΕ Γ Αθήνας.   Πρόσκληση    Πρόγραμμα     Συμμετοχές     Αφίσα
29/10/2015 Ημερίδα «Τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης : Πρόληψη και αντιμετώπιση στο σχολικό περιβάλλον»  σε συνεργασία με τη Περιφερειακή Ενότητα  και τους Υπεύθυνους Π.Ε.   Δυτ.Αττικής   Λίστα συμμετοχών   Πρόγραμμα    Αφίσα
16/10/2015 Ημερίδα δια βίου μάθησης στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εβδομάδας 2015. Πρόσκληση    Πρόγραμμα    Δήλωση συμμετοχής   Αφίσα   Κατάλογος Συμμετεχόντων
10/09/2015 Εσπερίδα δια βίου μάθησης «Εκπαιδευτικό υλικό και έκθεση για τα θαλάσσια απορρίματα» Πρόγραμμα
04/07/2015 Ημερίδα δια βίου μάθησης  « Αειφορική διαχείριση αστικών και παράκτιων περιοχών». Υποβολή δήλωσης συμμετοχής μέχρι 2/7/2015.  Πρόγραμμα   Αφίσα
15&
16/05/2015
Διήμερο σεμινάριο «Περιβαλλοντικές διαδρομές από το φρούριο των Αιγοσθενών στο δάσος του Κιθαιρώνα»   Πρόσκληση    Πρόγραμμα    Πίνακας συμμετοχών  Αφίσα
04/04/2015 Επιμορφωτικό σεμινάριο του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση» με θέμα: «Περιβαλλοντικές διαδρομές στον Κιθαιρώνα»  Πρόσκληση     Υποβολή συμμετοχής μέχρι  9/3/2015    Αφίσα
Συμμετοχές   
27/03/2015 Ημερίδα  σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Π.Ε και Αγωγής Υγείας  της ΔΔΕ Δυτ. Αττικής για τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων με θέμα : «Διαχείριση και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο σχολικό περιβάλλον»
13 &
14/03/2015
Διήμερο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς «Τέχνη και Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: Μεθοδολογία και εφαρμογές». Πρόσκληση   Συμμετοχές   Αφίσα     Πρόγραμμα          Περιλήψεις εργαστηρίων     Επιλογή εργαστηρίων
27/01/2015 Ημερίδα της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής διά των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, των υπευθύνων ΚΕΣΥΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ και ΣΣΝ σε συνεργασία με το ΚΠΕ Ελευσίνας με θέμα: «Αξιοποίηση και χρήση ψηφιακού υλικού στα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων».   Πρόγραμμα
12 &
13/12/2014
Διήμερο σεμινάριο «Πόλη και βιομηχανία: όροι βιωσιμότητας»
Πρόσκληση   Πρόγραμμα  Αφίσα   Πίνακας συμμετοχών
14 &
15/11/2014
Διήμερο σεμινάριο «Εισαγωγικό σεμινάριο στη μεθοδολογία και τις διδακτικές τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»
Πρόσκληση   Πρόγραμμα   Αφίσα   Πίνακας συμμετοχών
12/10/2014 Ημερίδα δια βίου μάθησης "Περιβαλλοντικές διαδρομές στα δάση των Μεγάρων" σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα των Μεγάρων ΚΟΥΡΟΣ. Δωρεάν συμμετοχή   Αφίσα   Πρόγραμμα    Δήλωση συμμετοχής   Οδηγίες
09/10/2014 Ενημερωτική ημερίδα στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εβδομάδας για τα περιβαλλοντικά προγράμματα και θεματικά δίκτυα που συντονίζουν τα ΚΠΕ Αττικής.  Πρόγραμμα
18/06/2014 Ημερίδα για τα στελέχη Π.Ε. και καινοτόμων δράσεων "Η δημιουργικότητα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"   Πρόσκληση   Αφίσα
11/05/2014 Ημερίδα δια βίου μάθησης «Λίμνη Κουμουνδούρου- Χτες, σήμερα, αύριο»
Μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν πολίτες της Δυτ. Αττικής, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Πρόσκληση  Πρόγραμμα  Δήλωση συμμετοχής   Αφίσα   Οδηγίες
09 & 10/05/2014 Διήμερο σεμινάριο «Περιβαλλοντικές διαδρομές από το φρούριο των Αιγοσθενών στο δάσος του Κιθαιρώνα»   Πρόσκληση    Πρόγραμμα    Πίνακας συμμετοχών  Αφίσα
09/04/2014 Ημερίδα  «Ο ρόλος του ενεργού πολίτη στις φυσικές και τεχνολογικές  καταστροφές  και οι επιπτώσεις τους στο Περιβάλλον»  Υποβολή αιτήσεων στους Υπεύθυνους  Π.Ε των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Δυτ. Αττικής  Πρόγραμμα  Πίνακας συμμετοχών   Αφίσα
15/03/2014 Σεμινάριο «Ο αρχαιολογικός χώρος και τα μνημεία της Ελευσίνας ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» Πρόγραμμα   Συμμετοχές Αφίσα  Οδηγίες
21 &22/02/2014 Διήμερο σεμινάριο "Διαχείριση αστικών απορριμμάτων" Πρόσκληση  Ενδεικτικό Πρόγραμμα  Πίνακας Συμμετοχών   Αφίσα
07 & 08/ 02/2014 Διήμερο σεμινάριο "Οι Νέες Τεχνολογίες στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία" Πρόσκληση  Πίνακας Συμμετοχών  Αφίσα  Οδηγίες Πρόσβασης
06 & 07/12/2013 Διήμερο σεμινάριο «Εκπαίδευση για την Αειφορία : Μεθοδολογία και διδακτικές τεχνικές στην υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. για Ενεργούς Πολίτες» Πρόσκληση  Πρόγραμμα  Πίνακας Συμμετοχών   Αφίσα
18 & 19/10/2013 Διήμερο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής
"Ελευσίνα, ζητήματα αειφορικής διαχείρισης αστικού περιβάλλοντος
Πίνακας συμμετοχών   Αφίσα   Πρόγραμμα
04 & 05/10/2013 Διήμερο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής
"Παράκτια Ελευσίνα....Μια γειτονιά του Σαρωνικού"
 Πρόσκληση    Πρόγραμμα   Πίνακας Συμμετοχών   Αφίσα
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
20 & 21/09/2013
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
Διήμερο σεμινάριο "Ελευσίνα, ζητήματα αειφορικής διαχείρισης αστικού περιβάλλοντος" Πρόσκληση  Ενδεικτικό Πρόγραμμα
05/06/2013 "Δράσεις για το περιβάλλον και την αειφορία στη Δυτική Αττική" Ενδεικτικό Πρόγραμμα  Αφίσα
17 & 18/05/2013 "Το περιβάλλον συνομιλεί με την ιστορία" Ενδεικτικό Πρόγραμμα  Πίνακας Συμμετοχών  Αφίσα
30/03/2013 "Πολλαπλή λειτουργία του σχολικού κήπου θεμελιωμένη στην έννοια της αειφορίας" Πρόγραμμα
07/03/2013 " Εναλλακτική διαχείριση αποριμμάτων"
26/02/2013 " Η διαμόρφωση και η καλλιέργεια ενός σχολικού κήπου"